HTML begrippen uitgelegd

HTML staat voor HyperText Markup Language en is de belangrijkste technologie die wordt gebruikt om websites te maken. Het wordt gebruikt om opmaak- en stijlinformatie toe te voegen aan de basisstructuur van elke website, of het nu in de vorm is van grote bedrijven zoals Facebook en Google of blogs zoals deze! HTML kan ook worden gebruikt in e-mails, sms'en en meer! Zonder HTML zouden er geen websites zijn - zo belangrijk is het! In dit artikel worden alle begrippen over HTML uitgelegd in gemakkelijk te begrijpen taal, zodat je kunt leren hoe je HTML zo gemakkelijk mogelijk kunt gebruiken!

HTML

HTML begrippen

Alle HTML begrippen duidelijk uitgelegd. Mis je er een? Stuur ons een bericht dan kunnen we deze erbij toevoegen!


HTML begrippenlijst betekenissen

Wat betekend een BR, Body of Division in HTML begrippen. We hebben hier alle HTML begrippen in 1 lijst uitgelegd Meer lezen over HTML en CSS, bekijk dan hier onze CSS begrippen pagina.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • G
 • H
 • I
 • L
 • M
 • N
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
ALT:
Het begrip ALT in HTML is wanneer je een afbeelding ingeladen hebt is het mogelijk om de ALT tekst (alt-tags) in te vullen.
De alt tekst wordt gebruik als toevoeging voor de afbeelding. De zoekmachine kan namelijk niet zien wat zich in de afbeelding afspeelt, het is niet zichtbaar.

Hiervoor kan de zoekmachine gebruik maken van de alt tekst van een afbeelding.
Om je website zichtbaar te maken voor mensen met een visuele beperking is alt tags een must.
Wil je jouw website ook zichtbaar en gevonden willen laten worden mensen met een (visuele) beperking. Dan is AccessiBe perfect voor jou.
Body “< body>”:-
Het begrip body in HTML betekend dat in het < body>-element bevinden zich alle inhoud van het HTML-document. Deze kan bestaan uit onder andere:
Koppen
Alinea's
Afbeeldingen
Hyperlinks
Tabellen
Lijsten

Let op: Er kan altijd maar één < body>-element in een HTML-document zijn. Meerdere zijn niet nodig.
Charset:
Het begrip Charset in HTML is bedoeld voor alle tekens & symbolen in een HTML document.

Voorbeelden hiervan zijn:
Cijfers (0-9)
Engelse letters (AZ)
Enkele speciale tekens zoals ! $ + - ( ) @ < >.
Class:
Het begrip class in HTML geeft aan om welk specifiek HTML element het gaat. Met een Class kun je HTML, CSS & Javascript met elkaar laten communiceren.

“Dl/Dd/Dt”:
Het begrip dl/dd/dt in HTML betekend:
DL betekend: Definition list
DD betekend: Defination data
DT Betekend Definition term

Let op: dt gebruik je als koptekst en dd zijn de subteksten.

Voorbeeld code:
< dl>
< dt> HTML
< dd> Uitleg HTML
< dt> Computer
< dd> Uitleg Computer
< /dl>

Zo krijg je het te zien:
HTML
Uitleg HTML
Computers
Uitleg Computers


Division “< div>”:
Het begrip division in HTML Betekend, Content Division-element ( “< div>”).
Met < div> gebruik je om de modules van elkaar te splitsen in verschillende secties. Heb je bijvoorbeeld 3 modules naast elkaar dan hebben ze allemaal hun eigen start en sluit van < div>.

< Div> open je met: < div> en sluit je met < /div>

< Div> op zichzelf heeft geen effect op de inhoud of directe lay-out. Wel is het mogelijk om een < div> aan te passen. Je kunt div combineren met bijvoorbeeld CSS voor de style.

Element:
Het begrip element in HTML is een bouwsteen van de website en bestaat meestal uit tweetallen.
Je opent een element door <> en sluit met < /> zie voorbeeld.

Voorbeeld elementen.
< p> Dit is een voorbeeld van de element paragraaf < /p>
< br> Dit is een voorbeeld van de element enter < /br>
< div> Dit is een voorbeeld van de element division < /div>

Em
Het begrip < em> in HTML wordt gebruikt om tekst te benadrukken. De inhoud ervan wordt meestal cursief weergegeven.
Genummerde lijst Het begrip genummerde lijst in HTML het element < ol> is een geordende lijst, een geordende lijst kan numeriek of alfabetisch zijn.

Tip: voor ongeordende lijsten gebruikt je de element < ul>

Voorbeeld hiervan als code:
< h2> Drankjes naar keus< h2>
< ol>
< li>Fanta < /li>
< li>Cola < /li>
< li>Ice tea < /li>
< li> Chocomelk < /li>
< /ol>

Zo krijg je het te zien:
Drankjes naar keus
1. Fanta
2. Cola
3. Ice tea
4. Chocomelk
H
Het begrip H in HTML staat voor een kop die de website aangeeft. Je kunt meerdere koppen maken,
wat wel belangrijk is om te onthouden is dat H1 word gezien als belangrijkste en H6 als minst belangrijke.

Voorbeeld
H1, H2, H3, H4, H5, H6
Head
Het begrip head in HTML betekend dat alle webpagina's een head en een body hebben. De head staat altijd voor de body. Tussen de head tags staat informatie en eigenschappen die voor de zoekmachine en de browser bestemd is.
Height
Het begrip height in HTML is de hoogte en breedte van de afbeelding (de waarde kan worden uitgedrukt in pixels of als percentages). Zonder deze informatie weet de website niet hoeveel plek hij moet vrijmaken om de foto's goed te kunnen laden.
Href (Hyperlink Reference)
Het begrip href in HTML gebruik je om een link te maken naar een andere pagina ( dat kan naar buiten maar ook binnen in je eigen website)
Html (Hypertext Markup Language)
Het begrip HTML in HTML is een van de computer talen, en die word gebruikt om de inhoud en structuren te maken van je website.

Voorbeelden hiervan zijn:
Paragrafen
Afbeeldingen
Tabellen
Opsommingen
Inline- element:
Het begrip inline-element in HTML zijn elementen die dezelfde regel kunnen delen met andere elementen.
Voorbeelden van inline elementen zijn:
< b>
< em>
< span>
< img>
< strong>
Ze zitten in de regel tekst en hun box is zo hoog en breed als de inhoud van de tekst.
Id (Identification)
Het begrip id in HTML definieert een identifier (ID) die uniek moet zijn in het hele document. Je kunt namelijk maar 1 x de verwijzing doen in dit specifieke document. Het doel is om het element te identificeren bij het koppelen (met behulp van een fragment-ID), scripting of styling (met CSS).

Voorbeeld:
Op een website pagina waar je boven in de pagina overzicht menu ziet waar je kan klikken op de 3 delen in een pagina. Klik je op 1 van deze 3 woorden dan schiet je naar dit deel op de pagina. Dit wordt gedaan met een ID.
Img ( image)
Het begrip img in HTML wordt gebruikt om een afbeelding in een HTML- pagina in te sluiten. Afbeeldingen worden technisch gezien niet in een webpagina ingevoegd; afbeeldingen worden aan webpagina's gekoppeld.

Wat doet de HTML code < img> precies?
de HTML code < img> maakt een wachtruimte voor de afbeelding waarnaar die wordt verwezen. < img> gebruik je altijd met de src combinatie.
Li (list item)
Het begrip li in HTML met li (zijn de subteksten) combineer je < ul>,< ol> en ( dl) zodat je een lijst kan maken.

Lijst
Genummerde lijst ( ol)
Niet genummerde lijst (ul)
Definitielijst (dl)

Voorbeeld:
< p> Voorbeeld geordende lijst ( ol):< /p>
< ol>
< li>Ice tea < /li>
< li>Fanta < /li>
< li>cCola < /li>
< /ol>

< p>voorbeeld ongeordende lijst ( ul):< /p>
< ul>
< li>Ice tea < /li>
< li>Fanta < /li>
< li>Cola < /li>
< /ul>

Wat je te zien krijgt:
Voorbeeld geordende lijst ( ol):
1 Ice tea
2 Fanta
3 Cola

Voorbeeld ongeordende lijst (ul):
- Ice tea
- Fanta
- Cola
Meta
Het begrip Meta in HTML definieert metadata over een HTML-document. Metadata is data (informatie) over data.

Voorbeeld:
de meta element geeft aan de zoekmachine door wat voor soort website het is en waar het over gaat.
Name
Het begrip name in HTML verwijs naar de naam voor een HTML element. De naam-attribuut kan worden gebruikt om naar een element te verwijzen in een JavaScript.
Paragraaf “< p>”
Het begrip < p> in HTML staat voor een paragraaf
Quirks-mode
Het begrip quirks-mode in HTML is een techniek die door sommige webbrowsers wordt gebruikt om achterwaartse compatibiliteit te behouden met webpagina's die voor oude webbrowsers zijn ontworpen, in plaats van strikt te voldoen aan de W3C- en IETF-normen in de standaarden-modus.

Wat is W3C standaarden:
Het World Wide Web Consortium, afgekort W3C, is een internationaal samenwerkingsverband die in grote lijnen de standaarden voor het internet heeft vastgelegd. HTML, XHTML, CSS en XML zijn voorbeelden van richtlijnen voor webtalen, ontwikkeld door W3C.

Wat is IETF-normen
De Internet Engineering Task Force(IETF) is de leidende instantie voor internetstandaarden.
Het ontwikkelt open standaarden via open processen met één doel voor ogen: het internet beter laten werken.
Rowspan
Het begrip rowspan in HTML wijst naar het aantal rijen dat een cel moet overspannen. Dat betekent dat als een rij twee rijen overspant, betekent het dat de cel de ruimte van twee rijen inneemt in die tabel.

Het kan gebruikt worden met < td> en < th> elementen in een HTML tabel.

Voorbeeld:
< td rowspan="2">Groen< /td>
< th rowspan="3">Rood< /th>
Span
Het begrip < span> in HTML word gebruikt om een deel van een tekst of een deel van een document aan te geven. < Span> kan makkelijk worden gestyled met CSS of met javascript.

Het verschil tussen < span> en < div>
< Span> lijkt op < div> maar het verschil is dat bij de < div> is een block-level element en < span> is een inline element
Src (source)
Het begrip src in HTML is een afkorting voor source. Na < img src=" vul je de URL van een afbeelding in.
Standard-mode
Het begrip standard-mode in HTML worden pagina's gerenderd volgens de HTML- en CSS-specificaties, terwijl in de "eigenzinnige modus" wordt geprobeerd het gedrag van oudere browsers na te bootsen.
Strong
< strong> gebruik je om ergens belangrijks op na te drukken. Of je kan < b> gebruiken.

Wat is het verschil?
Het enige verschil tussen < strong> en < b> is dat de toon anders word gezegd voor slecht ziende.
Style
Het begrip style in HTML is een beschrijving hoe een document in een browser zal worden gepresenteerd. Zo kan je de stijl aanpassen naar wat je het mooist/leukst lijkt voor je website. < Style> kan als een afzonderlijk document worden toegevoegd of in het HTML-document worden ingesloten
Sub & Sup
Het begrip sub & sup in HTML veel gebruikt in wetenschappelijke vakgebieden. Het < sub> element bepaalt een subscript tekst. Subscript tekst wordt iets onder de regel weergegeven, meestal in een iets kleiner lettertype.

Het < sup> element bepaalt een superscript tekst. Superscript tekst wordt iets boven de regel weergegeven, meestal in een iets kleiner lettertype.
Tag
Het begrip tag in HTML is een code die tussen twee haken staat ( < en >)

Het eerste voorbeeld is een begintag het tweede een eind tag. Een eind tag maak je hetzelfde als de begintag, maar dan met een /.

Voorbeeld begin en eind tag:
< br> = begin tag
< /br> = eind tag
Text-only
Het begrip text only in HTML wilt zeggen dat je alleen tekst gebruikt/hebt.
Title
Het begrip title in HTML is de title van het document die wordt getoond in de titelbalk van een browser of tablad van een pagina. De < title> bestaat alleen uit tekst; tags binnen het element worden genegeerd.

Tr/Th/Td (table row)
Het begrip tr/th/td in HTML betekenis:
< th> Element gebruik je om dikgedrukte kopjes te maken in je tabel
< tr> Gebruik je om meer rijen te krijgen voor je tabel
< td>: Het element Tabel gegevenscel. Het HTML < td>-element is een cel van een tabel die gegevens bevat.

Voorbeeld van hoe het eruit kan zien:

< h1>Table Headers< /h1>

< h2>Horizontal headers:< /h2>
< table>
< tr>
< th>Naam< /th>
< th>Email< /th>
< th>Phone< /th>
< /tr>
< tr>
< td>John Doe < /td>
< td>john.doe@example.com< /td>
< td>123-45-678< /td>
< /tr>
< /table>

< h2>Vertical headers:< /h2>
< table>
< tr>

Wat je te zien krijgt:
< th>Name:< /th>
< td>John Doe< /td>
< /tr>
< tr>
< th>Email:< /th>
< td>john.doe@example.com< /td>
< /tr>
< tr>
< th>Phone:< /th>
< td>123-45-678< /td>
< /tr>
< tr>
< th> Test < /th>
< th> Test < /th>

Unicode
Het begrip unicode in HTML is een codering (UTF-8). Unicode is een lijst van tekens met unieke decimale getallen (codepunten). A = 65, B = 66, C = 67, .... ... Character sets vertalen karakters naar nummers.

UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format)
UTF8- is een karakter uit de unicode standaard en is de voorkeurscodering voor e-mail en webpagina's.
width
Het begrip width in HTML geeft aan de breedte van het element in pixels.
Voor invoerelementen wordt het width-attribuut alleen gebruikt bij < input type="image">
Xhtml
Het begrip XHTML in HTML staat voor Extensible HyperText Markup Language.
XHTML is een opmaaktaal die wordt gebruikt om webpagina's te maken. Hij lijkt op HTML maar gebruikt een striktere, op XML gebaseerde syntaxis.

WEBHOSTING

Webhosting

Het ontwerp van je webpagina is misschien compleet, maar nu moet je een plaats kiezen waar het online kan leven. Webhostingdiensten doen precies hoe ze klinken: ze bieden ruimte op hun servers zodat je site live kan gaan op internet. Er zijn veel verschillende opties als het gaat om webhosting en het kiezen van een hangt af van hoeveel geld je wilt uitgeven en hoeveel bronnen je website nodig heeft. We hosten met ROS Marketing tientallen websites & honderden domeinen. Top hosting service voor een juiste prijs.
Maak afspraak


Besteed je website & hosting aan ons uit

Bespaar jezelf een enorme hoofdpijn. Als je niet genoeg technische kennis hebt om je site zelf samen te stellen, maak je geen zorgen! Wij bieden hosting & design service voor een faire prijs. Het uitbesteden van je websiteontwerp aan ons bespaart je tijd, geld en hartzeer! Strakke websites die online resultaat behalen voor een faire prijs, dat is wat je van ons kan verwachten.
Maak afspraak